كل عناوين نوشته هاي مبينا کاظمي

مبينا کاظمي
[ شناسنامه ]
داروي آلبومين (انساني) –عوارض، فوايد، نحوه مصرف اصولي و ساير نکا ...... سه شنبه 98/8/14
داروي افلوکساسين (افلوکيم) 200-فوايد، عوارض و نحوه استفاده (تحقي ...... سه شنبه 98/8/14
خواص و مضرات قرص ال آرژينين به همراه کاربرد و نحوه مصرف اصولي آن ...... سه شنبه 98/8/14
ايبوپروفن- مقدارمصرف، عوارض و نکات مهم براي کودکان و مادران ...... سه شنبه 98/8/14
علائم ديابت نوع 1 و 2 در بزرگسالان و عکسهاي واضح (تحقيقات جديد) ...... سه شنبه 98/8/14
قرص باکلوفن براي چيست؟ معرفي عوارض، کاربرد، نحوه مصرف و ساير نکا ...... سه شنبه 98/8/14
  ==>   ليست آرشيو شده ها